แอร์บ้านราคาถูก

สินค้าและบริการ
แอร์บ้านราคาถูก
รับย้ายแอร์-ติดตั้งแอร์ใหม่
ราคา ติดตั้งแอร์ใหม่

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง
ขนาดบีทียูราคา/บาทท่อน้ำยาสายไฟเบรกเกอร์การเดินท่อรับประกัน
  9,000-17,0003,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  18,001-25,0004,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  25,001-32,0005,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  32,001-38,0005,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  38,001-48,0006,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง   (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียูท่อน้ำยาสายไฟรางครอบท่อกรีดปูนฝังท่อ
  9,000-17,000450 บาท45 บาท150 บาท450 บาท
  18,001-25,000550 บาท60 บาท150 บาท450 บาท
  25,001-32,000650 บาท60 บาท150 บาท450 บาท
  32,001-38,000650 บาท80 บาท150 บาท450 บาท
  38,001-48,000650 บาท80 บาท150 บาท450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย
ขนาดบีทียูราคา/บาทท่อน้ำยาสายไฟเบรกเกอร์การเดินท่อรับประกัน
  9,000-17,0004,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  18,001-25,0004,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  25,001-32,0005,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  32,001-38,0005,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  38,001-48,0006,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  48,001-56,0007,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  56,001-60,0009,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  60,001-80,00012,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  80,001-120,00020,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  120,001-200,00035,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  200,001-600,00045,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียูท่อน้ำยาสายไฟรางครอบท่อกรีดปูนฝังท่อ
  9,000-17,000450 บาท55 บาท200 บาท450 บาท
  18,001-25,000550 บาท60 บาท200 บาท450 บาท
  25,001-32,000550 บาท60 บาท200 บาท450 บาท
  32,001-38,000600 บาท80 บาท200 บาท450 บาท
  38,001-48,000650 บาท80 บาท200 บาท450 บาท
  48,001-56,000700 บาท100 บาท200 บาท450 บาท
  56,001-60,000750 บาท100 บาท200 บาท450 บาท
  60,001-80,000900 บาท120 บาท200 บาท450 บาท
  80,001-120,0001,200 บาท120 บาท200 บาท450 บาท
  120,001-200,0001,500 บาท140 บาท200 บาท450 บาท
  200,001-600,0001,900 บาท140 บาท200 บาท450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ  สี่ทิศทาง  Cassette Type
ขนาดบีทียูราคา/บาทท่อน้ำยาสายไฟเบรกเกอร์การเดินท่อรับประกัน
  9,000-17,0006,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  18,001-25,0007,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  25,001-32,0008,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  32,001-38,0008,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  38,001-48,0008,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  48,001-56,0009,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  56,001-60,00010,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี
  60,001-80,00012,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ1 ปี

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ  สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียูท่อน้ำยาสายไฟรางครอบท่อกรีดปูนฝังท่อ
  9,000-17,000450 บาท45 บาท200 บาท450 บาท
  18,001-25,000550 บาท60 บาท200 บาท450 บาท
  25,001-32,000550 บาท60 บาท200 บาท450 บาท
  32,001-38,000600 บาท80 บาท200 บาท450 บาท
  38,001-48,000650 บาท80 บาท200 บาท450 บาท
  48,001-56,000700 บาท100 บาท200 บาท450 บาท
  56,001-60,000750 บาท100 บาท200 บาท450 บาท
  60,001-80,000900 บาท120 บาท200 บาท450 บาท

ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร
   1. เดินท่อลม
   2. ช่องส่งลมเย็น
   3. ช่องรีเทิร์นแอร์
   4. ชุดควบคุมอุณหภูมิ
ขนาดบีทียูราคาท่อลมเกิน 4เมตร
คิดเพิ่มเมตรละ
1หัวจ่าย2หัวจ่าย3หัวจ่าย4หัวจ่าย
  9,000-17,0008,00011,00014,00017,0002,000
  18,001-25,00010,00013,00016,00019,0002,500
  25,001-32,00012,00015,00018,00021,0003,000
  32,001-38,00014,00019,00024,00029,0003,500
  38,001-48,00016,00021,00026,00031,0004,000
  48,001-56,00018,00023,00028,00033,0004,500
  56,001-60,00020,00025,00030,00035,0005,000
  60,001-80,00022,00030,00038,00046,0005,500
  80,001-120,00024,00032,00040,00048,0006,000
  120,001-200,00026,00034,00042,00050,0006,500
  200,001-600,00028,00036,00044,00052,000

................................................................................................................................................

ราคา ย้าย แอร์เก่า (ทั้งชุด) ติดตั้ง+ล้างทำความสะอาด ฟรี
ขนาดราคาแถมฟรี
ท่อ  สายไฟเบรกเกอร์รับประกันการติดตั้ง
9,00017,0003,000 4 เมตร10 เมตร1 ชุด3 เดือน
18,00125,0003,5004 เมตร10 เมตร1 ชุด3 เดือน
25,00132,0004,000 4 เมตร10 เมตร1 ชุด3 เดือน
32,00138,0004,5004 เมตร10 เมตร1 ชุด3 เดือน
38,00148,0005,0004 เมตร10 เมตร1 ชุด3 เดือน
48,00160,0006,0004 เมตร10 เมตร1 ชุด3 เดือน
ราคาอาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจาก อายุการใช้งาน+สภาพของแอร์

รายการที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม
1.เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ เพิ่ม ค่าขนส่ง
2.ใกรณีต้องการขาแขวนคอยล์ร้อนคอยล์เย็นJZK - QM เพิ่ม 400 บาท
3.การรับประกัน 90 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง
4.ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับระยะทางในการย้ายแอร์ไปติดตั้งใหม่
5.ฟรีอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ - CH)
6.ฟรี แวคคั่ม-เติมนํ้ายาเต็มระบบ
7.ตรวจสอบและทดลองเดินระบบการใช้งานจริง
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
BTU
FEATURES