แอร์บ้านราคาถูก

สินค้าและบริการ
แอร์บ้านราคาถูก
1 แอร์บ้านราคาถูก Carrier STANDARD SERIES R-32(ABF)
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
แอร์บ้านราคาถูก11ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Split Type Air Conditioner

Fan Coil Unit (FCU) & Air Handling Unit(AHU)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Split Type Air Conditioner
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
38ABF010 ราคา 13,300 (ติดตั้ง ฟรี)
38ABF013 ราคา 14,500 (ติดตั้ง ฟรี)
38ABF018 ราคา 19,900 (ติดตั้ง ฟรี)
38ABF025 ราคา 24,900 (ติดตั้ง ฟรี)
BTU
  9,282
12,261
17,630
22,773
FEATURES
    1.Xpower Hybrid inverter รวม 2เทคโนโลยีของการควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ คือ
    Pusle Amplitude Modulation ทำให้อุณหภูมิของห้องลดลงโดยเร็วที่สุดเมื่อเปิดเครื่อง
    Pusle Width Modulation เพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาก
    2. แผ่นฟอกอากาศ Nano Silver ต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อรา, ขจัดกลิ่น
    3. Ginsenช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย, ช่วยเพิ่มความสดชื่น มีชีวิตชีวา
    4. แผ่นฟอกอากาศNano Photo Copper อนุภาคขจัดกลิ่นพลังสูง, ต่อต้านการเกิดเชื้อรา
    5. Nano Zinc ต่อต้านแบคทีเรีย และเชื้อรา, เพิ่มพลังขจัดกลิ่น
    6. Dry Funtionระบบลดความชื้น
    7. กำหนดทิศทางการกระจายลม
    8. ตั้งเวลาเปิด-ปิด
    9. ลมแรง 3ระดับและอัตโนมัติ
.............................................................................................................

2 แอร์บ้านราคาถูก Carrier INVERTER GEMINI R-32 (TEVGB)
ดาวน์โหลด แคตตาล็อค
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
 38TVDA  010ราคา 13,900 (ติดตั้ง ฟรี) 
 38TVDA  013ราคา 16,000 (ติดตั้ง ฟรี) 
 38
TVDA  018ราคา 21,500 (ติดตั้ง ฟรี) 
 38
TVDA  024ราคา 25,500 (ติดตั้ง ฟรี)
 38TVDA  028ราคา 29,900 (ติดตั้ง ฟรี) 
 (เช็คราคาได้ที่ 081-487 0528)
BTU
 8,500
11,900
17,000
20,400
25,200
FEATURES
1. รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7ปี
2. 2in1 remote control สามารถเลือกได้ทั้งแบบไร้สาย และแบบติดตั้งที่ผนัง(มีสาย)
3. ระบบฟอกอากาศ 3ชั้น
   3.1.แผ่นกรองอากาศชนิดพิเศษที่มีความละเอียดของเส้นใยมากกว่า เพิ่มคุณสมบัติดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
   3.2.แผ่นฟอกไฟฟ้าสถิตย์ กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก
   3.3.แผ่นคาร์บอนดูดกลิ่น และก๊าซพิษ
4. Multi-bending Heat Exchanger คอยด์เย็นแบบโค้งเพิ่มพื้นที่ทำความเย็นและช่วยประหยัดไฟมากขึ้น
5. Random Pitch Fan with Skew Blade เทคโนโลยีใบพัดลาดเอียง ทำให้พัดลมเดินเงียบสนิท
6. คอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่อง 3500ชั่วโมง
7. Automatic changover cool/dry ระบบทำงานอัตโนมัติ
8. Auto louver บานเกร็ดส่ายอัตโนมัติ
9. ตั้งเวลาเปิดปิด
10. Auto Diagnosis ระบบตรวจสอบอัตโนมัติ
...................................................................................................

3.แอร์บ้านราคาถูก Carrier EVEREST R-32 (TSGS)

แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
38TSGS010ราคา  13,900 (ติดตั้ง ฟรี) 
38TSGS013ราคา  14,900 (ติดตั้ง ฟรี) 
38TSGS018ราคา  18,900 (ติดตั้ง ฟรี) 
38TSGS025ราคา  23,990 (ติดตั้ง ฟรี) 
BTU
 9,200
12,200
18,000
24,200
FEATURES
1.แผ่นกรองอากาศ ชนิดพิเศษ แผ่นกรองที่มีความละเอียดของเส้นใยมากกว่า เพิ่มคุณสมบัติการดักจับฝุ่น ละอองที่มีขนาดเล็ก
2.แผ่นฟอกอากาศ ไฟฟ้าสถิตย์
3.แผ่นคาร์บอนสำหรับ ดูดกลิ่นและกาซพิษ  ทำให้อากาศในห้อง สะอาด และบริสุทธิ์
.................................................................................................................................
4 แอร์บ้านราคาถูก Carrier COLOR SMART INVERTER R-32 (TVCA))
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
42TVCA10  20,900 ติดตั้งฟรี
42TVCA13  23,900 ติดตั้งฟรี
42TVCA18  27,900 ติดตั้งฟรี
BTU
9000
13000
18000
FEATURES
5 แอร์บ้านราคาถูก X Inverter Plus (Black-White) 2021 R-32 (TVAB)
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
TVAB10 18,900 ติดตั้งฟรี
TVAB13 20,900 ติดตั้งฟรี
TVAB18 27,900 ติดตั้งฟรี
TVAB24 31,900 ติดตั้งฟรี
TVAB28 35,900 ติดตั้งฟรี
 
  สีดำเพิ่มตัวละ 1,000

BTU
9000
13000
18000
24000
28000

FEATURES
6 แอร์บ้านราคาถูก Ionstrike Inverter (TVBA)2 (TVAB)

  • ใช้สารทำความเย็น R-32
  • ระบบ INVERTER
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
    รับประกันอะไหล่ 5 ปี
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
TVAB10 15,900 ติดตั้งฟรี
TVAB13 17,900 ติดตั้งฟรี
TVAB16 20,900 ติดตั้งฟรี
TVAB18 23,900 ติดตั้งฟรี
TVAB24 27,900 ติดตั้งฟรี


BTU
FEATURES