แอร์บ้านราคาถูก

สินค้าและบริการ
แอร์บ้านราคาถูก
รับล้างแอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์คอนโด


                    
                 ทำไม?? ต้องล้างแอร์
       ถ้าหากเครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการดูแลรักษา จะมีผลเสียดังนี้ 
1. เสื่อมสภาพเร็ว เพราะแอร์ต้องทำงานหนักมากขึ้น ในการส่งผ่านคาวมเย็นเข้า-ออก จึงทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพเร็ว 
2. เปลืองไฟ เพราะแอร์ที่สกปรก จากการสะสมตัวของฝุ่นละออง ในแผ่นกรองหรือแผงความร้อน จะทำให้เครื่องใช้พลังงานในการผลิตความเย็นเพิ่มขึ้น 10-27% และค่าไฟเพิ่มขึ้นถึง10%
3 . สุขภาพทรุดโทรม เพราะแอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีทั้งความเย็น และความชื้น ซึ่งเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ รวมถึงเชื้อโรคจากฝุ่นละออง เมื่อออกมาพร้อมกับอากาศ ในระบบปิดจึงเป็นที่มาของโรคในระบบทางเดินหายใจ
4. ควรล้างทุก 6 เดือน และควรทำการตรวจ โดยช่างผู้ชำนาญ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น 

                  มาตรฐานการล้างแอร์ที่ถูกต้อง
   ฟรีเติมน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 5 ปอนด์
   ล้างใหญ่ และใช้โฟมทำความสะอาด กำจัดเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย กลิ่นอับ
   ทำความสะอาด Fin Coid Evaporator โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูง
   ทำความสะอาด Fin Condensorโดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูง
   ตรวจสอบอุณหภูมิความเย็น
   เป่าไล่ความชื้นในชิ้นส่วนของอะไหล่
   เป่าและดูดท่อน้ำทิ้ง
   ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่อง
   ตรวจสอบวัดค่าแรงดัน ตรวจวัดค่ากระแสไฟ / ปริมาณน้ำยาแอร์
   ตรวจสอบสายกราวน์ เช็คจุดต่อสายไฟ
   รับประกันงานล้างแอร์ 3 เดือน

ขั้นตอนการล้างแอร์
  แอร์ประกอบไปด้วยหลักใหญ่ๆ 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คอย์ลเย็น เป็นส่วนของแอร์ที่อยู่ในบ้าน อ๊อฟฟิศ ในอาคารในห้องนอน
ส่วนที่ 2 คอย์ลร้อน เป็นส่วนของแอร์ที่อยู่นอกบ้านนอกตัวอาคารอยู่ยอกห้อง

        ล้างใหญ่  (คอยล์เย็น)

1. ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง 
2. ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
3. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER) 
4. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)
5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา 
6. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL) 
7. ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

            ล้างใหญ่ (คอยล์ร้อน)

1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซึ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER

2. ผสมน้ำยาฉีดล้างเครื่องปรับอากาศจะทำ ให้ขาวสะอาด และ มีกลิ่นหอม 

3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา 

4. ตรวจวัด แรงดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์ 

5. ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์ 

6. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า


รายการ เสนอล้างแอร์ รายปี (แอร์ โรงงาน)
ราคา /ตัวหมายเหตุ

1. 

2.
3.
4.
ล้างใหญ่ (1 ปี ล้าง = 2 ครั้ง)
ค่าบริการล้าง AIR 200,000 BTU
   -ล้างฟิวส์เตอร์ 3 ตัว
   -เปลี่ยนฟิวส์เตอร์ 1 ตัว
   -ล้างคอยล์ ร้อน 1 ตัว
   -ล้างคอยล์ เย็น 1 ตัว
   -ล้างฟิวส์เตอร์สเปรบู๊ต 1 ตัว
ค่าบริการล้าง AIR (12,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (24,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (36,000 BTU)1
1
1

5,000.00 
-
-
-
-
-
500.00
600.00
750.00

1. 
2. 
3. 
4.
ล้างย่อย (1 ปี ล้าง 2 ครั้ง)
ค่าบริการล้าง AIR 200,000 BTU
ค่าบริการล้าง AIR (12,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (24,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (36,000 BTU)
   -ล้างฟิวส์เตอร์ 
   -ทำความสะอาดคอลล์เย็น
1

2,500.00 
300.00 
350.00 
400.00

หมายเหตุ 1. โดยรวมใน 1 ปี แอร์ 1 ตัวจะล้าง 4 ครั้ง
2. ราคานี้ ยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ราคานี้ยังไม่รวมน้ำยาแอร์ (ปอนด์ละ 20 บาท)                                                                                                 
แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
BTU
FEATURES