แอร์บ้านราคาถูก

สินค้าและบริการ
แอร์บ้านราคาถูก
รับซื้อ แอร์เก่า

ราคา รับซื้อ+รับเทิร์น แอร์เก่า (ทั้งชุด)
ขนาดราคาหมายเหตุ
9,000180001,100  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

18,00125,0001,200  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

25,00048,0001,500  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

32,00138,0001,600  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

38,00048,0001,800  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

แอร์บ้านราคาถูก
MODEL
BTU
FEATURES