สินค้าและบริการ

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น

ราคา รับซื้อ+รับเทิร์น แอร์เก่า (ทั้งชุด)
ขนาด ราคา หมายเหตุ
9,000 18000 1,100  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

18,001 25,000 1,200  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

25,000 48,000 1,500  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

32,001 38,000 1,600  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์

38,000 48,000 1,800  

อาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน

+สภาพของแอร์


ราคา ขาย แอร์เก่า (ทั้งชุด) พร้มติดตั้ง
ขนาด ราคา แถมฟรี
ท่อ   สายไฟ เบรกเกอร์ รับประกันการติดตั้ง
9,000 18,000 5,000 - 6,000  4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
18,001 25,000 6,500 -8,000   4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
25,001 32,000 8,500 -10,000  4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
32,001 38,000 - 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
38,001 48,000 - 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
48,001 60,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
ราคาอาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจาก อายุการใช้งาน+สภาพของแอร์

ราคา ย้าย แอร์เก่า (ทั้งชุด) ติดตั้ง+ล้างทำความสะอาด ฟรี
ขนาด ราคา แถมฟรี
ท่อ   สายไฟ เบรกเกอร์ รับประกันการติดตั้ง
9,000 18,000 2,500  4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
18,001 25,000 3,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
25,001 32,000 4,000  4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
32,001 38,000 4,500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
38,001 48,000 5,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
48,001 60,000 6,000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด 3 เดือน
ราคาอาจจะมีการเปลียนแปลง ราคาอันเนื่องมาจาก อายุการใช้งาน+สภาพของแอร์

รายการที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม
1.เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ เพิ่ม ค่าขนส่ง
2.ใกรณีต้องการขาแขวนคอยล์ร้อนคอยล์เย็นJZK - QM เพิ่ม 400 บาท
3.การรับประกัน 90 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง
4.ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับระยะทางในการย้ายแอร์ไปติดตั้งใหม่
5.ฟรีอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ - CH)
6.ฟรี แวคคั่ม-เติมนํ้ายาเต็มระบบ
7.ตรวจสอบและทดลองเดินระบบการใช้งานจริง

 

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น