สินค้าและบริการ

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น

ทำไม?? ต้องล้างแอร์
ถ้าหากเครื่องปรับอากาศไม่ได้รับการดูแลรักษา จะมีผลเสียดังนี้
1. เสื่อมสภาพเร็ว เพราะแอร์ต้องทำงานหนักมากขึ้น ในการส่งผ่านคาวมเย็นเข้า-ออก จึงทำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพเร็ว
2. เปลืองไฟ เพราะแอร์ที่สกปรก จากการสะสมตัวของฝุ่นละออง ในแผ่นกรองหรือแผงความร้อน จะทำให้เครื่องใช้พลังงานในการผลิตความเย็นเพิ่มขึ้น 10-27% และค่าไฟเพิ่มขึ้นถึง10%
3 . สุขภาพทรุดโทรม เพราะแอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีทั้งความเย็น และความชื้น ซึ่งเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์ รวมถึงเชื้อโรคจากฝุ่นละออง เมื่อออกมาพร้อมกับอากาศ ในระบบปิดจึงเป็นที่มาของโรคในระบบทางเดินหายใจ
4. ควรล้างทุก 6 เดือน และควรทำการตรวจ โดยช่างผู้ชำนาญ และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น

มาตรฐานการล้างแอร์ที่ถูกต้อง
   ฟรีเติมน้ำยาแอร์ ไม่เกิน 5 ปอนด์
   ล้างใหญ่ และใช้โฟมทำความสะอาด กำจัดเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย กลิ่นอับ
   ทำความสะอาด Fin Coid Evaporator โดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูง
   ทำความสะอาด Fin Condensorโดยใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูง
   ตรวจสอบอุณหภูมิความเย็น
   เป่าไล่ความชื้นในชิ้นส่วนของอะไหล่
   เป่าและดูดท่อน้ำทิ้ง
   ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่อง
   ตรวจสอบวัดค่าแรงดัน ตรวจวัดค่ากระแสไฟ / ปริมาณน้ำยาแอร์
   ตรวจสอบสายกราวน์ เช็คจุดต่อสายไฟ
   รับประกันงานล้างแอร์ 3 เดือน

ขั้นตอนการล้างแอร์
  แอร์ประกอบไปด้วยหลักใหญ่ๆ 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 คอย์ลเย็น เป็นส่วนของแอร์ที่อยู่ในบ้าน อ๊อฟฟิศ ในอาคารในห้องนอน
ส่วนที่ 2 คอย์ลร้อน เป็นส่วนของแอร์ที่อยู่นอกบ้านนอกตัวอาคารอยู่ยอกห้อง

รายการ เสนอล้างแอร์ รายปี (แอร์ โรงงาน)
ราคา /ตัว หมายเหตุ

1.

2.
3.
4.
ล้างใหญ่ (1 ปี ล้าง = 2 ครั้ง)
ค่าบริการล้าง AIR 200,000 BTU
   -ล้างฟิวส์เตอร์ 3 ตัว
   -เปลี่ยนฟิวส์เตอร์ 1 ตัว
   -ล้างคอยล์ ร้อน 1 ตัว
   -ล้างคอยล์ เย็น 1 ตัว
   -ล้างฟิวส์เตอร์สเปรบู๊ต 1 ตัว
ค่าบริการล้าง AIR (12,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (24,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (36,000 BTU)

1

1
1
1

5,000.00
-
-
-
-
-
500.00
600.00
750.00

1.
2.
3.
4.
ล้างย่อย (1 ปี ล้าง 2 ครั้ง)
ค่าบริการล้าง AIR 200,000 BTU
ค่าบริการล้าง AIR (12,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (24,000 BTU)
ค่าบริการล้าง AIR (36,000 BTU)
   -ล้างฟิวส์เตอร์
   -ทำความสะอาดคอลล์เย็น

1
1
1
1

2,500.00
300.00
350.00
400.00
รวมจำนวนเงิน
หมายเหตุ 1. โดยรวมใน 1 ปี แอร์ 1 ตัวจะล้าง 4 ครั้ง
2. ราคานี้ ยังไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
3. ราคานี้ยังไม่รวมน้ำยาแอร์ (ปอนด์ละ 20 บาท)

หน้า service | ติดตั้งแอร์ | บริการล้างแอร์ | รับซ่อมแอร์ | โปรโมชั่น