สินค้าและบริการ
การล้างแอร์ | การล้างแอร์

    การล้างแอร์โรงงาน ใน 1 ปี แอร์ในโรงงาน ควรล้างทุกๆๆ3-4 เดือน เพราะแอร์ในโรงงาน ใช้งานหนักมาก การล้างแอร์เป็นการช่วยให้แอร์ไม่ทำงานหนัก ไม่ทำให้เสื่อมสภาพเร็ว ไม่กินไฟ และทำให้สุขภาพดีด้วย